Privacy Verklaring

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring  is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online formulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

LevenVolEnergie.nl is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

In deze privacy verklaring  leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze privacy verklaring  gebruiken.

Met wie doe je zaken?

Leven vol Energie is een handelsnaam van de Lachende Engel.

Adres:
Broekweg 13

2242 XT  WASSENAAR
KvK 27295227

Home

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets soortgelijks;
  • een dienst of product aanschaft;
  • je aanmeldt voor een nieuwsbrief;
  • informatie aanvraagt;
  • klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Leven vol Energie legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

 

 

 

Doel Welke gegevens Rechtsgrond Duur opslag
Verzenden nieuwsbrief of door jou aangevraagde informatie (download, E- book, notie online mediaties etc) via website, social media en (online) advertenties. Voornaam en e-mail adres gerechtvaardigd belang Zo lang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief.

Volledige uitschrijving vindt plaats na max. 12 maanden te zijn uitgeschreven of direkt op verzoek.*

Als je een product of dienst aanschaft Voornaam, achternaam, (bedrijfsnaam), adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer Wettelijke verplichting 7 jaar (fiscale plicht)
Als je vanuit het buitenland een product of dienst aanschaft Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens e-mail adres, BTW-nummer Wettelijke verplichting 7 jaar (fiscale plicht)
Deelname webinar en het verzenden van mails met relevante en gratis tips & tricks, blogs en vlogs. Voornaam, achternaam en e-mail- adres Gerechtvaardigd belang Zo lang je ingeschreven blijft.

Volledige uitschrijving vindt plaats na max. 12 maanden te zijn uitgeschreven of op verzoek.*

Begeleiding klanten in het kader van individuele begeleiding of groepstraining. Alle gegevens die door de klant vrijwillig zijn gedeeld of aangevraagd. Waaronder type consult, doelstelling begeleiding, persoonlijke informatie, testuitslagen etc. Uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Zolang de overeenkomst wordt uitgevoerd kunnen er geen gegevens worden verwijderd. Wel in overleg aangepast. Na de overeenkomst is clientenregistratie benodigd voor afhandeling klachten of aanmelding nieuwe training of begeleiding. (max. 5 jaar)
Boekhouding + aangiftes Voornaam, achternaam, adres, e- mail, telefoonnummer, BSN nummer, event. BTW en Kvk nummer van klant. Wettelijke verplichting 7 jaar (fiscale plicht)

 

Uitschrijving

* Het programma dat ik gebruik voor emails van nieuwsbrieven, tips & tricks e.d. (afhankelijk voor welk doel u zich hiervoor heeft ingeschreven) is ActiveCampaign. Dit mailprogramma dat naam en emailadres opslaat, heeft nog geen optie om contacten die zich uitschrijven voor een maillijst volledig uit het systeem te verwijderen. Dit komt omdat contacten ook nog ingeschreven kunnen staan op andere lijsten. Daarnaast is bij her-inschrijving op een (nieuwe) lijst het functioneel om uw oude gegevens nog te hebben. Hierdoor kunnen we voorkomen dat u onnodig dubbele mails ontvangt.

Indien u een volledige verwijdering wenst uit het mailsysteem kunt u een mailtje sturen naar lachendeengel@gmail.comIk zal dan in uiterlijk twee weken tijd handmatig deze gegevens definitief voor u verwijderen.

Door uitschrijving (via de link in uw mail bijvoorbeeld) bent u ervan verzekerd dat uw gegevens niet meer gebruikt worden, tenzij u zich opnieuw aanmeldt of ook heeft aangemeld voor een andere maillijst.

Tevens wordt jaarlijks handmatig het bestand opgeschoond, zodat contacten die op geen enkele maillijst meer staan worden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissing:

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat. Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via lachendeengel@gmail.com.

Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

 

Websitebezoek

LevenVolEnergie.nl houdt algemene bezoekgegevens bij middels ActiveCampaign en Google Analytics.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de algemene communicatie en website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Tevens wordt de effectiviteit van advertenties van LevenVolEnergie.nl geanalyseerd. Voor de opslag van deze gegevens verwijzen wij naar het privacy beleid van Google en Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Googleverwerken. LevenVolEnergie.nl heeft hier geen invloed op.

LevenVolEnergie.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via LevenVolEnergie.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

LevenVolEnergie.nlneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LevenVolEnergie.nlverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LevenVolEnergie.nlop via lachendeengel@gmail.com.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen via lachendeengel@gmail.com.

Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 

Gegevens aan derden

Je gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld indien dit nodig is voor het correct uitvoeren van uw opdracht of wanneer we daartoe wettelijk verplicht worden. In het eerste geval wordt van de derde partij strikte geheimhouding verlangd.

Verwerking in software pakketten

Denk hierbij aan boekhoudpakketten, fiscale software en cloudopslag.
Dit zijn goed beveiligde omgevingen waarbinnen wij onze opdrachten uitvoeren.

Gebruik openbare bijdragen

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Leven Vol Energie of via social media, dan kan Leven Vol Energie deze bijdrage ook elders publiceren. Bij het versturen van een persoonlijk commentaar, feedback fo referentie (bijv. via mail of besloten groep) wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd indien we uw bericht graag openbaar maken.

Bijdragen aan besloten groepen

Draag je bij aan een besloten groep (bijv. in Messenger, op Facebook of via de mail) dan maakt Leven Vol Energie op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor de groep is bedoeld.

Leven Vol Energie kan geen verantwoording dragen voor hoe andere deelnemers in een besloten groep met jouw bijdragen omgaan.

Leven Vol Energie kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens om gaat.

Websites van derden

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Leven Vol Energie geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden.

Lees hiervoor het privacy verklaring  van de betreffende website.

Cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Neem voor vragen contact op

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Leven Vol Energie via: lachendeengel@gmail.com

Wijziging van de privacy verklaring

Leven Vol Energie behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring te wijzigen. Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

Leven Vol Energie, Praktijk de Lachende Engel, Broekweg 13, 2242 XT Wassenaar, https://www.levenvolenergie.nl,lachendeengel@gmail.com.

 

 

 

 

Facebook Comments